Extra årsmöte

KALLELSE EXTRA ÅRSMÖTE 25/3 Plats:PLM Group, Kungsgatan 16, Karlstad. Tid: 18.30  Dagordning: 1. Ekonomisk berättelse. 2. Revisionsberättelse. 3. Styrelsens ansvarsfrihet. 4 Ekonomiskplan.  Ordinarie årsmöte genomfördes 4/3 (rapport följer snart). Punkten 1. enl. ovan kunde...